नि:शूल्क बेकरी तालिम खुल्यो,आजै फारम भर्नुहोस्।

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Free baker training Level-1

Related Ward Office- tokha, kathmandu, butwal,rupandehi all over kathmandu 390hr 

यस प्रतिष्ठानबाट देहाय अनुसारका सिप विकाश तालिमहरु संचालन हुने भएकोले तालिम लिन इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र मा अबेदन फारम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  प्रशिक्षार्थीहरुबाट तालिम बापत कुनै शुल्क लिइने छैन र तालिम सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराईनेछ। म्याद नाघी आएको र रित नपुगेको आवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन।

Training Provider :
Career solution Nepal pvt.ltd.
Training Type : sponsored
Start Date : 2023-march-27
End Date: 2023-April 29
Form Submission Deadline: 2023-April 29
Quota (Number) :40

Training Cost :Free
Teaching Timing : morning sift/ day sift /evening sift
Trainer Name:- ….
Contact Number : 9745613330, 9803494253, 9827434989
Target Group : 18  to 40 (age)

Additional Document :- citizenship copy and pp size photo

Total Number of Applicants : 7

Translate »
Join Our Community for Find Jobs , Events and Training Info

Job Application Form For Abroad

Personal Details:

Requirement Document:

Job Application Form For Nepal

Personal Details

Requirement Document