Training

नि:शूल्क मोबाइल फोन रिपेयर तालिम सञ्चालन हुदैं – फारम भर्नुहोस् ।
From
2023-march-29
To
 2023-April 29
नि:शूल्क बेकरी तालिम खुल्यो,आजै फारम भर्नुहोस्।
From
2023-march-27
To
2023-April 29
नि:शूल्क डकर्मी तालिम खुल्यो,आजै फारम भर्नुहोस्।
From
2023-march-27
To
2023-April 29
छोटो अवधिको नि:शूल्क प्राविधिक तालिमका लागि आवेदन माग
From
To
नि:शूल्क BARISTA तालिम खुल्यो,आजै फारम भर्नुहोस्।
From
To
नि:शूल्क बेकरी तालिम खुल्यो, आजै फारम भरौं
From
To
नि:शूल्क Electrician तालिम खुल्यो, समयमै फारम भरि मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् ।
From
To
computer operator training- Free
From
To
Light vehicle electric mechanic free training open – apply now
From
To
नि:शूल्क LCD/ LED टिभि र्ममत तालिम खुल्यो, फारम भर्नुहोस् ।
From
To
Translate »
Join Our Community for Find Jobs , Events and Training Info

Job Application Form For Abroad

Personal Details:

Requirement Document:

Job Application Form For Nepal

Personal Details

Requirement Document