नि:शूल्क मोबाइल फोन रिपेयर तालिम सञ्चालन हुदैं – फारम भर्नुहोस् ।

Free Mobile phone repair training Level-1 Related Ward Office- gongabu, kathmandu, 390hr यस प्रतिष्ठानबाट देहाय अनुसारका सिप विकाश तालिमहरु संचालन हुने भएकोले तालिम लिन इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र मा अबेदन फारम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  प्रशिक्षार्थीहरुबाट तालिम बापत कुनै शुल्क लिइने छैन र तालिम सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध […]

Translate »
Join Our Community for Find Jobs , Events and Training Info

Job Application Form For Abroad

Personal Details:

Requirement Document:

Job Application Form For Nepal

Personal Details

Requirement Document